Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

19 grudnia 2017

Konferencja podsumowująca pilotażowy program praktyk studenckich „STUDENT BUSINESS EXPERT”

Dnia 13 grudnia 2017 roku w auli im. Jana Pawła II na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy program praktyk studenckich – „STUDENT BUSINESS EXPERT”. Celem tego przedsięwzięcia było kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowiskach akademickich poprzez możliwość praktycznego poznania lokalnego ekosystemu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości.

Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Ewa Bojar witając wszystkich przybyłych gości i uczestników wydarzenia. Po krótkim przypomnieniu założeń programu praktyk przez Cezarego Pasternaka z Lubelskiego Klastra IOB, przedstawiono wyniki prac zespołowych. Jako pierwszy zespół wystąpili Aneta Kasprzak i Mikołaj Korec z prezentacją pt. „Pomysł na biznes”. Zadaniem grupy było, w oparciu o ofertę instytucji znajdujących się w Lubelskim Klastrze i ofertę rynkową, zebranie informacji dotyczących obecnie panujących trendów rozwojowych w biznesie oraz określenie jakie dziedziny mają szanse rozwoju, a także zestawienie ich z obecną sytuacją na rynku.

Następnie Marta Nogalska wraz z Łukaszem Szaconiem zgłębili temat finansowania biznesu. Grupa ta na podstawie informacji zebranych podczas praktyk, miała za zadanie zdefiniować wszelkie możliwe źródła finansowania dla różnych podmiotów tj. osób chcących otworzyć własną działalność, startupów, mikro, małych i średnich firm.

Jako ostatni zaprezentował się Paweł Stadnicki, z krótkim wystąpieniem pt. „Firma i co dalej?”. W oparciu o informacje uzyskane w instytucjach Lubelskiego Klastra Otoczenia Biznesu, jak również ofertę rynkową, wskazał możliwości dalszego rozwoju nowo powstałych bądź już istniejących przedsiębiorstw, a także znalazł alternatywne rozwiązania dla osób, które obawiają się prowadzenia własnej firmy.

Po wystąpieniu wszystkich uczestników ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą prezentację. Zwycięzcą został Paweł Stadnicki, który otrzymał pamiątkowy dyplom oraz możliwość skorzystania z pakietu bezpłatnych usług przygotowanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Drugie miejsce przyznano Marcie Nogalskiej i Łukaszowi Szaconiowi, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się Aneta Kasprzak i Mikołaj Korec. Oba zespoły zostały nagrodzone voucherami na preinkubację w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy programu praktyk otrzymali certyfikaty programu „Student Business Expert”.

Zaprezentowane efekty pracy wszystkich zespołów były na bardzo wysokim poziomie.

Na zakończenie wystąpiła Aleksandra Świętochowska z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, która zaprezentowała ofertę dla przedsiębiorczych studentów. Wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do udziału w drugiej edycji projektu, który w 2018 roku będzie organizowany przez Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu we współpracy z Wydziałem Zarządzania PL oraz Kołem Naukowym Menedżerów.

 Oktawia Skraińska i Karolina Bis