Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

26 lutego 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w Biznesie”

Ekspansja przedsiębiorstw – aspekty biznesowe, finansowe i etyczne

Konferencja „Wartość w Biznesie” to wydarzenie skupiające przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki wokół problematyki wartości w praktyce gospodarczej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie zagadnienie ekspansji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na kreowaną przez nie wartość dla otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Z czym wiąże się rozwój przedsiębiorstwa, jakie czynniki go pobudzają oraz jaki wpływ ma ekspansja przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze – to tylko część zagadnień, które planujemy poruszyć w czasie konferencji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji.