Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

25 kwietnia 2018

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych,
link do pełnej informacji: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/magisterska/main.html :

 1. celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi
 2. należy przesłać pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, obronioną na uczelni na terenie Polski w okresie 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.,
 3. prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie i promotorów w terminie do 15 czerwca 2018 r.,
 4. regulamin konkursu: http://www.nbp.pl/konkursy/2018/magisterska/regulamin-praca-magisterska-2018.pdf ,
 5. w IV kwartale 2018 r. ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród:
 • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości 7 000 zł,
 • oraz dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

 

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych,

link do pełnej informacji: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/doktorska-i-habilitacyjna/main.html

 1. celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi
 2. prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2017 rok,
 3. nadsyłanie prac w terminie do 15 czerwca 2018 r.
 4. regulamin konkursu: http://www.nbp.pl/konkursy/2018/doktorska-i-habilitacyjna/regulamin-praca-doktorska-habilitacyjna-2018.pdf
 5. w IV kwartale 2018 r. ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród za:
 • pracę doktorską - nagroda główna 30 000 zł oraz trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
 • pracę habilitacyjną – nagroda główna 50 000 zł, oraz trzy wyróżnienia po 20 000 zł,

Honorowy patronat nad konkursami sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.