Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

27 kwietnia 2018

Nowy nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania 7-18 maja 2018 r.

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 7-18 maja 2018 roku prowadzony będzie kolejny, nowy nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania. 

Obecny nabór skierowany jest do studentów następujących kierunków:

 • Marketing i Komunikacja Rynkowa- I stopień kształcenia nabór 2016/2017
 • Zarządzanie - I stopień kształcenia nabór 2015/2016
 • Zarządzanie - II stopień kształcenia nabór 2016/2017
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień kształcenia nabór 2015/2016

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

 • średnia ocen za ostatni zaliczony semestr studiów – średnia ważona ocen obliczana/potwierdzona przez Dziekanat,
 • formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach (dokument do pobrania z podstrony projektu),
 • curriculum vitae (na formatce projektowej, do pobrania z podstrony projektu),
 • list motywacyjny (j.w.),
 • zaświadczenia potwierdzającego dodatkową aktywność studencką, np. koła naukowe ( jeśli dotyczy),
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • rekomendacja Dziekana Wydziału.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26 w dniach: poniedziałek, czwartek oraz piątek w godz. 08.00-10.00

mgr Aneta Jałowiec  a.jałowiec@pollub.pl (rekrutacja)

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL m.rzemieniak@pollub.pl (koordynator merytoryczny)

Więcej informacji (w tym dokumenty do pobrania):

http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska

Biuro Projektu:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 H
20-618 Lublin
mgr Anna Michalska
a.michalska@pollub.pl
tel. 81 538 45 79