Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

18 czerwca 2018

Nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania 20-27 czerwca 2018 r.

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 20-27 czerwca 2018 roku (we środę 27.06 do godz. 12.00) prowadzony będzie kolejny, nowy nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania. 

Obecny nabór skierowany jest do studentów następujących kierunków:

 • Finanse i Rachunkowość - I stopień kształcenia nabór 2016/2017
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa - I stopień kształcenia nabór 2016/2017
 • Zarządzanie - I stopień kształcenia nabór 2016/2017
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień kształcenia nabór 2015/2016

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

 • średnia ocen za ostatni zaliczony semestr studiów – średnia ważona ocen obliczana/potwierdzona przez Dziekanat,
 • formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach (dokument do pobrania z podstrony projektu),
 • curriculum vitae (na formatce projektowej, do pobrania z podstrony projektu),
 • list motywacyjny (j.w.),
 • zaświadczenia potwierdzającego dodatkową aktywność studencką, np. koła naukowe ( jeśli dotyczy),
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • rekomendacja Dziekana Wydziału.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26 

mgr Aneta Jałowiec  a.jalowiec@pollub.pl (rekrutacja)

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL m.rzemieniak@pollub.pl (koordynator merytoryczny)

Więcej informacji (w tym dokumenty do pobrania):

http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska

Biuro Projektu:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 H
20-618 Lublin
mgr Anna Michalska
a.michalska@pollub.pl
tel. 81 538 45 79