Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

18 stycznia 2019

Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Lubelski

oraz Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

zapraszają na 

IV Międzynarodową Konferencję Naukową

Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

pod patronatem naukowym

Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki

Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN - prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego, dr h.c.

J.M. Rektora Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko, dr h.c.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę zaprosić do wzięcia udziału w IV  Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”, która odbędzie się w dniach od 15 do 21 września 2019 roku w Islandii.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja naukowa obejmująca aktualne wyzwania rozwojowe regionów i organizacji.

Konferencja poświęcona jest wyzwaniom, jakie formułuje praktyka zarządzania procesami rozwojowymi na poziomie regionów, ale również organizacji, zarówno gospodarczych jak i publicznych.

Problematyka ta definiowana jest z jednej strony przez uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i oczekiwania społeczne na efektywne i racjonalne przekształcenia regionów i organizacji. Z drugiej zaś uświadomionymi problemami naukowymi, jako będącymi następstwem szczególnego okresu rozwoju nauk zarządzania i ekonomii. Powszechnie podzielany jest pogląd, iż nauki o zarządzaniu i ekonomii osiągnęły szczególny etap rozwoju, który charakteryzuje się zastępowaniem starych paradygmatów założeń odnoszących się zarówno do istoty gospodarowania i organizacji, założeń ich naukowego oglądu, a także założeń co do doboru wartości etycznych i organizacyjnych w procesach decyzyjnych.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja stanie się cennym źródłem inspiracji do dalszej pracy twórczej zarówno w dziedzinie teorii jak i praktyki w obszarze ekonomii i zarządzania.

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:

  1. Zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji.
  2. Innowacyjność, konkurencyjność, przedsiębiorczość i CSR w organizacjach i regionach.
  3. Sieci i klastry w rozwoju regionalnym (więzi międzyorganizacyjne, liderzy oraz znaczenie mechanizmu potrójnej helisy).
  4. Zarządzanie publiczne.

Wybór miejsca konferencji jest nieprzypadkowy. Islandia to mały kraj, jednak posiada on jeden z najwyższych w wskaźników rozwoju społecznego w Europie a jego gospodarka jest jedną z bardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarek Europy.

Islandia posiada bogate doświadczenie w zakresie:

  • budowania skutecznych relacji w układzie biznes-nauka-władza,
  • rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw,
  • budowania firm rodzinnych,
  • innowacyjności, w szczególności dotyczącej w zakresie wykorzystana źródeł energii odnawialnej i geotermalnej,
  • opanowania procesów migracji ludzi.

Organizatorzy chcą pokazać przejawy dobrych praktyk w tych obszarach.

Konferencja będzie odbywać się na jednym z islandzkich uniwersytetów. Pozwoli to na wymianę doświadczeń między naukowcami Polski i Islandii. Konferencji będą towarzyszyć wizyty studialne w dwu firmach produkcyjnych oraz spotkania z przedstawicielami władz regionalnych/lokalnych.

Z okazji Konferencji planujemy wydanie według nowych zasad recenzowanych monografii naukowych oraz artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz Journal of General Management.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy (.docx)

- zasady przetwarzania danych osobowych

- szczegółowe informacje oraz program konferencji

More information in English ...