Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

26 lutego 2019

Nowy nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania 27 lutego-8 marca 2019 r.

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 27 lutego do 8 marca 2019 roku prowadzony będzie kolejny, nowy nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania. 

Obecny nabór skierowany jest do studentów kierunku:

  • Zarządzanie - I stopień kształcenia nabór 2016/2017 

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego (jeden komplet dokumentów):

  • średnia ocen za ostatni zaliczony semestr studiów – średnia ważona ocen obliczana/potwierdzona przez Dziekanat,
  • formularz zgłoszeniowy (dokument do pobrania z podstrony projektu),
  • curriculum vitae (na formatce projektowej, do pobrania z podstrony projektu),
  • list motywacyjny (j.w.),
  • zaświadczenia potwierdzającego dodatkową aktywność studencką, np. koła naukowe ( jeśli dotyczy),
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • rekomendacja Dziekana Wydziału.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26, w dniach: poniedziałek - piątek, w godz. 8:00-10:00 

mgr Aneta Jałowiec  a.jalowiec@pollub.pl (rekrutacja)

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL m.rzemieniak@pollub.pl (koordynator merytoryczny)

Więcej informacji (w tym dokumenty do pobrania):

http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska

Biuro Projektu:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 H
20-618 Lublin
mgr Anna Michalska
a.michalska@pollub.pl
tel. 81 538 45 79