Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

4 marca 2019

II Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy opiekunów i przedstawicieli studenckich kół naukowych na 

II Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej

które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego w godzinach 16.00 – 18.00 (rejestracja uczestników od godz. 15.30 przed wejściem do Auli). 

Patronat honorowy nad obradami Forum objął JM Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja elektroniczna:  https://goo.gl/forms/dwnqexbLAQ4X10KB2

Program Forum:

  1. Powitanie uczestników Forum J.M. Rektor Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.
  2. Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, Prof. PL.
  3. Miejsce i rola kół naukowych w życiu studentów, opiekunów i uczelni Prof. dr. hab Ewa Bojar.
  4. Prezentacje wybranych kół naukowych.

Po zakończeniu oficjalnej części przewidziany jest poczęstunek.
Wszelkie pytanie prosimy kierować na adres Forum: ifkn@pollub.pl

Serdecznie zapraszamy!