Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

29 października 2019

O wartościach w biznesie po raz trzeci. Tym razem mowa była o efektywności

Dyskusja na temat efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu była celem tegorocznej 3. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Wartość w Biznesie.

 

– Przedsiębiorstwo, aby przetrwać i rozwijać się musi być efektywne. W czasach stale rosnącej konkurencyjności, to właśnie efektywność zapewnia znaczącą przewagę rynkową nad innymi firmami – uważa prof. Artur Paździor, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej.

 

Wydarzenie odbyło się 24-25.10.2019 r. w hotelu Kazimierzówka w Kazimierzu Dolnym. Jego organizatorami byli Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Wykład inauguracyjny pt. „Czwarta rewolucja przemysłowa a globalne trendy w gospodarce” wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Dwudniowa konferencja podzielona została na sesje tematyczne, podczas których naukowcy i praktycy biznesu wymieniali poglądy, przedstawiali wyniki badań oraz opowiadali o dobrych praktykach wspierania efektywności przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego w warunkach zmiennego otoczenia.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Efektywność jednostek sektora publicznego (kontekst prawny i ekonomiczny)
  2. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw (kontekst społeczno-ekonomiczny)
  3. Rola procesów społecznych i form instytucjonalnych w kształtowaniu postaw proefektywnościowych
  4. Giełda papierów wartościowych jako platforma wyceny wartości spółki
  5. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia
  6. Rola instytucji finansowych i publicznych w rozwoju procesów efektywnościowych i naprawczych
  7. Bariery efektywnościowe przedsiębiorstw
  8. Rola sektora bankowo-ubezpieczeniowego w finansowaniu przedsiębiorstw
  9. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój a wsparcie legislacyjne i finansowe procesów proefektywnościowych
  10. Dylematy zarządzania efektywnością przedsiębiorstw.