Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

30 września 2020

Studencie! Jak zalogować się do wirtualnego dziekanatu, poczty i Office 365

Logowanie do wirtualnego dziekanatu
 
Do systemu dziekanatowego logujemy się pod adresem: https://ehms.pollub.pl
 
Login (UID) oraz hasło takie samo jak do systemu rekrutacji. W razie problemów z logowaniem należy skorzystać z opcji rejestracja/odzyskiwanie konta studentów dostępnej na wspomnianej wyżej stronie.
 
W przypadku dalszych problemów zgłosić się drogą e-mail na adres ci@pollub.pl.
 
Adres e-mail w domenie pollub.edu.pl (adres studencki)
 
Dane dotyczące logowania do poczty studenckiej dostępne są w systemie dziekanatowym pod adresem: https://ehms.pollub.pl w zakładce moje dane -> Dane teleadresowe.
 
Logowanie do poczty studenckiej przez stronę: mail.pollub.edu.pl
 
W przypadku problemów z logowaniem braku hasła do konta proszę kontaktować się na email ci@pollub.pl.
 
Konto Office 365 studenckie
 
Konto Office 365 jest zakładane przez Centrum Informatyczne po utworzeniu e-maila studenckiego. Informacja na temat konta Office 365 jest przesyłana na adres e-mail studenta w domenie pollub.edu.pl. W e-mailu student otrzymuje informację na temat loginu oraz hasła. Należy zwrócić uwagę na to, iż login w przypadku systemu poczty studenckiej oraz Office365 są identyczne, natomiast hasła do systemu poczty i Office 365 mogą być różne. W e-mailu student otrzymuje hasło, które należy zmienić w trakcie pierwszego logowania.
 
Logowanie do Office 365 pod adresem: https://www.office.com.
 
Wszelkie problemy z kontami studenckimi Office 365 należy zgłaszać na adres office365@pollub.edu.pl.