Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

20 października 2020

Uwaga - zmieniony obieg karty pracy dyplomowej!

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zostaje zmieniony obieg karty pracy dyplomowej. 

Prosimy o postępowanie wg poniższego schematu: 

  1. Student drogą elektroniczną wysyła kartę pracy dyplomowej do promotora.
  2. Promotor podpisuje dokument i przesyła jego skan drogą elektroniczną do kierownika katedry.
  3. Sekretariaty katedr przekazują wydrukowane i podpisane karty pracy do dziekanatu.
  4. Pracownicy dziekanatu przekazują zbiorcze listy z nazwiskami studenta i promotora oraz tematem pracy dyplomowej do osoby realizującej seminarium dyplomowe.