Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

7 stycznia 2021

Trzecia edycja konkursu “25 under 25”.

"25 under 25" jest unikalną inicjatywą w skali globalnej, którą zapoczątkowało warszawskie biuro McKinsey & Company wraz z miesięcznikiem Forbes w 2018 roku. Jej celem jest wspieranie utalentowanych ludzi, poniżej 25 roku życia, którzy realizują ambitne projekty, zarówno biznesowe jak i społeczne. W konkursie co roku wyłanianych jest 25 młodych i nieprzeciętnych osób, które w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa, a ich listę publikowana jest w magazynie Forbes.  

Jakie są kategorie konkursowe?

W ramach inicjatywy mamy 5 kategorii konkursowych:

  1. Biznes i Nowe Technologie - idealni kandydaci mogą prowadzić własne przedsiębiorstwo, być częścią zespołu pracującego nad technologicznym startupem lub tworzyć aplikację wykorzystującą innowacyjne rozwiązania w wybranej sferze życia, ale również dynamicznie działać w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, angażować się w rozwój przedsiębiorczości lub umiejętności technologicznych.  
  2. Nauka - idealny kandydat lub kandydatka angażuje się w działania akademickie i naukowe. Organizuje i moderuje dyskusje wokół ważnych tematów społecznych, gospodarczych oraz zdrowotnych. Skupia się na budowaniu dorobku naukowego oraz aktywnie współtworzy społeczność akademicką. Na co dzień popularyzuje zagadnienia naukowe, wspiera działania na rzecz poprawy poziomu edukacji oraz inicjuje współpracę między uczelnią a biznesem.
  3. Wspieranie różnorodności - poszukujemy osób wykazujących się szczególną otwartością i empatią oraz odwagą do realnego zmieniania otaczającej nas rzeczywistości; osób którym bliskie są problemy społeczne i które podejmują inicjatywy prowadzące do wyrównywania szans w środowisku, w którym działa: w pracy, na uczelni, w czasie wolnym. Chcemy wyróżnić kandydatów, którzy wspierają różnorodność w biznesie oraz aktywnie działają na rzecz równego traktowania ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.
  4. Zrównoważony rozwój i klimat - idealny kandydat lub kandydatka to osoba aktywnie wspierająca inicjatywy środowiskowe i działania mające na celu szerzenie świadomości ekologicznej, tworząca i realizująca strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności firm, rozwijająca technologie i innowacyjne projekty w obszarze ochrony klimatu. Kandydat w tej kategorii angażuje się w kampanie społeczne, inspiruje innych do działania w obszarze zrównoważonego rozwoju lub prowadzi badania naukowe w zakresie ochrony klimatu.
  5. Walka ze skutkami pandemii - chcemy znaleźć osoby aktywnie wspierające zarówno biznes jak i społeczności podczas pandemii, tworzące narzędzia, które wspomagają rząd, przedsiębiorstwa oraz obywateli w trakcie lockdownu. Kandydaci w tej kategorii mogą działać na rzecz ograniczania pandemii oraz jej skutków, brać udział w badaniach naukowych, jak również tworzyć i wdrażać nowe strategie, które pozwoliły im z sukcesem nawigować swoją dotychczasową działalnością w nowej rzeczywistości. 

Wśród powyższych kategorii znajdują się również dwie nowe, które zdecydowaliśmy się dodać w ramach tegorocznej edycji. Są to "Zrównoważony rozwój i klimat" oraz "Walka ze skutkami pandemii". Nie tylko na świecie, ale także w Polsce mieliśmy okazję zobaczyć, jak nastolatkowie tworzą inicjatywy pociągające za sobą tłumy, które podnoszą świadomość proekologiczną czy rozwijają innowacyjne narzędzia w walce ze zmianami klimatycznymi. W ostatnich miesiącach to młodzi są dla nas przykładem, aktywnie wspierając biznes i społeczności w walce ze skutkami pandemii, budując narzędzia wspomagające rząd i przedsiębiorców w trakcie lockdownów, czy błyskawicznie wdrażając nowe strategie w swoich firmach i startupach, by z powodzeniem funkcjonować w nowej normalności.

Kto wybiera finalistów oraz laureatów?

Finalistów oraz laureatów wybiera kapituła konkursowa. Co roku jest to kilkadziesiąt osób - liderzy ze świata biznesu, prezesi największych firm w Polsce, naukowcy, eksperci z obszaru technologii, przedstawiciele fundacji, działacze, którzy na co dzień sami inspirują innych do działania.

Jakie są nagrody w konkursie?

Sylwetki 25 finalistów zostaną opublikowane na łamach kwietniowego wydania magazynu "Forbes". Dodatkowo 5 laureatów otrzyma stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych oraz wsparcie wyjątkowego mentora przez rok od zakończenia konkursu. Nagrodzone osoby pod opieką mentorów będą mogły czerpać z ich doświadczenia i wspólnie budować swoją ścieżkę kariery. Udział w konkursie to szansa na poznanie wartościowych ludzi, zbudowanie sieci kontaktów oraz dalszy rozwój i realizację własnych inicjatyw. Patrząc na wielu finalistów poprzednich edycji, widzimy jak wielu z nich z sukcesem rozwija swoje projekty, zmieniając biznes w Polsce. Część z nich znalazło się w innych prestiżowych rankingach biznesowych, powracając także na łamy Forbesa.

Jak można aplikować?

Do konkursu zapraszamy wszystkie pełnoletnie, urodzone w 1995 roku lub później, które płynnie posługują się językiem polskim i aktywnie działają w obszarze jednej kategorii konkursowych. Aplikować można do 17 stycznia 2021 r. na stronie www.25under25.pl