Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

10 stycznia 2021

XVIII edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej rozstrzygnięta

W dniu 18 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 35 prac konkursowych, w tym: 5 prac habilitacyjnych, 1 praca doktorska, 26 prac magisterskich oraz 3 prace licencjackie.

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki,
  • Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  • Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii praca habilitacyjna otrzymała dr hab. Joanna SITKO, prof. uczelni za pracę habilitacyjną "Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze".

Serdecznie gratulujemy!