Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Aktualności

18 marca 2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie szczegółów realizacji kształcenia zdalnego na Wydziale Zarządzania

  Zarządzenie nr 2/03/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania PL z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie szczegółów realizacji kształcenia zdalnego na kierunkach: finanse i rachunkowość, inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa oraz zarządzanie       Uwaga!   Informujemy, że adresy poczty elektronicznej wszystkich...

18 marca 2020

Zdalne nauczanie na Politechnice Lubelskiej

  W dniu 16 marca 2020 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał Zarządzenie Nr R-26/2020 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej - http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/9222.   Załączniki:   Zarządzenie nr 26 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej 

18 marca 2020

Zalecenia dotyczące dalszego funkcjonowania Uczelni

  Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,   działania mające na celu ograniczenie skutków zagrożenia wirusem COVID-19 mają charakter dynamiczny, stąd też kolejne pismo zawierające najnowsze zalecenia władz Uczelni oraz istotne informacje.    Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego, Minister Nauki i Szkolnictwa...

13 marca 2020

Stypendia prezydenta Lublina dla studentów i doktorantów

  Dnia 9 marca 2020 r. w Trybunale Koronnym odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.   Stypendia naukowe na rok akademicki 2019/2020 otrzymało 89 osób, w tym 62 studentów oraz 27 doktorantów. Ich działalność służy rozwojowi nauki oraz...

13 marca 2020

Zawieszenie naboru w projekcie płatnych staży

         PROJEKT: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego       Nabór w projekcie...

11 marca 2020

Godziny dziekańskie na Wydziale Zarządzania - 11 marca 2020 r

  Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, decyzją Prodziekan d/s studenckich dr Magdaleny Maciaszczyk, w dniu 11 marca br. od godz 12.00 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.  

25 lutego 2020

Płatne staże dla studentów Wydziału Zarządzania - rekrutacja przedłużona do 13 marca

             PROJEKT: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego        ...

24 lutego 2020

Pollubmy Targi WZ, 3 marca 2020 r.

       Czas: 3 marca 2020 r. (wtorek), start godz. 9.30    Miejsce: Politechnika Lubelska, hol Wydziału Zarządzania    Organizatorzy: Biuro Karier, Samorząd Studencki Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej    Kto będzie: przedsiębiorstwa oferujące pracę, staże, praktyki...

21 lutego 2020

Godziny dziekańskie oraz targi pracy na Wydziale Zarządzania - 3 marca 2020 r.

  Szanowni Państwo,  informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania, decyzją Dziekan d/s studenckich dr Magdaleny Maciaszczyk, w dniu 3 marca 2020 roku...

2 stycznia 2020

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studenta naszego Wydziału

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020.   Wśród prawie 500 wyróżnionych osób, wsparcie finansowe otrzyma troje studentów Politechniki Lubelskiej:     Aleksandra Pietraszek – studentka II...