Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Klasa menedżerska - klasa patronacka Wydziału Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej objął patronatem klasę XXIV Liceum Ogólnokształcącego o profilu menedżerskim. W dniu 7 kwietnia 2017 r. umowę o współpracy podpisali: Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron i Dyrektor szkoły mgr Marian Klimczak.

Umowa przewiduje zajęcia lekcyjne  prowadzone przez pracowników naukowych oraz udział uczniów  w zajęciach, wykładach i wydarzeniach organizowanych na uczelni.  Atutem tej klasy będzie dodatkowy uzupełniający  przedmiot  ,,e-zarządzanie”.

Uczniowie poznają  na tych zajęciach nowoczesny model zarządzania i marketingu. Będą rozwijać pożądane na rynku pracy kompetencje, takie jak: kreatywność, przedsiębiorczość, myślenie logiczne.

Wszyscy gimnazjaliści, którzy zdecydują się na kontynuację nauki w klasie z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego będą mieć szerokie perspektywy wyboru kierunków studiów politechnicznych.

Więcej  ...