Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr R-16/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia17 maja 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Harmonogram czynności rekrutacjnych - pobierz

Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów  prowadzonych w Politechnice Lubelskiej  w roku akademickim 2019/2020 - pobierz
 

Uchwała Nr 35/2019/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów  prowadzonych w Politechnice Lubelskiej  w roku akademickim 2019/2020 - pobierz


Zarządzenie Nr R-19/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia  dla pełnomocnika kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej  do podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym - pobierz   (załącznik wersja Word - pobierz)

Uchwała Nr 47/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2019/2020 - 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich  - pobierz

Zarządzenie Nr R-12/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2019/2020 - pobierz

Zarządzenie Nr R-.../2019 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia ... 2019 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich za podejmowanie studiów w języku obcym i za świadczone usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Zarządzenie Nr-18/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Zarządzenie Nr-.../2019 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia ... 2019 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz


 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361