Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr R-23/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Harmonogram czynności rekrutacjnych - pobierz

Uchwała Nr 19/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów  prowadzonych w Politechnice Lubelskiej  w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Zarządzenie Nr R-27/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla pełnomocnika kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej do podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym - pobierz

Uchwała Nr 25/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019 - pobierz

Zarządzenie Nr R-25/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Zarządzenie Nr R-26/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich za podejmowanie studiów w języku obcym i za świadczone usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Uchwała Nr 25/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019  - pobierz

Zarządzenie Nr-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Zarządzenie Nr-31/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz


 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361