Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr R-20/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

Harmonogram czynności rekrutacjnych - pobierz

Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów  prowadzonych w Politechnice Lubelskiej  w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

Zarządzenie Nr R-27/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla pełnomocnika kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej do podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym - pobierz

Uchwała Nr 25/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019 - pobierz

Zarządzenie Nr R-17/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

Uchwała Nr 6/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

Zarządzenie Nr-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

Zarządzenie Nr-24/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 - pobierz


 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 202
telefon: 081 538 44 67