Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji na studia stacjonarne  I i II  stopnia:

Krok 1
Zarejestruj się elektronicznie na stronie https://ehms.pollub.pl/rekrutacja/?logout=yes  - od dnia 21 maja
                                                                                                                         do dnia 5 lipca 2018 r.

Krok 2
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (na poczcie lub w banku) na nr konta wskazany przez system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) - do dnia 5 lipca 2018 r.

Krok 3
Wprowadź do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) wyniki, będące podstawą kwalifikacji (studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości / studia II stopnia - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia)  - do dnia 5 lipca 2018 r.

Krok 4
Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego (w systemie ERK) - w dniu 9 lipca 2018 r.  (po godz. 14.00)

Krok 5
Złóż wymagane dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - do dnia 12 lipca 2018 r.

 

 

Procedura rekrutacji na studia niestacjonarne  I i II  stopnia:

Krok 1
Zarejestruj się elektronicznie na stronie https://ehms.pollub.pl/rekrutacja/?logout=yes  - od dnia 21 maja
                                                                                                                         do dnia 17 lipca 2018 r.

Krok 2
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (na poczcie lub w banku) na nr konta wskazany przez system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) - do dnia 17 lipca 2018 r.

Krok 3
Wprowadź do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) wyniki, będące podstawą kwalifikacji (studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości / studia II stopnia - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia)  - do dnia 17 lipca 2018 r.

Krok 4
Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego (w systemie ERK) - w dniu 20 lipca 2018 r.  (po godz. 14.00)

Krok 5
Złóż wymagane dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - do dnia 25 lipca 2018 r.

 

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:

- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł (absolwenci PL uiszczają opłatę w wysokości 4 zł,
  tytułem: indeks)


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:

- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł (absolwenci PL uiszczają opłatę w wysokości 4 zł,
  tytułem: indeks)

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361