Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Oferta 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy absolwentów Szkół Wyższych o kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem procesami logistycznymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Studia prowadzone są przy wsparciu partnera zewnętrznego – Firmy LOGNET Solutions Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe jest skupienie się przede wszystkim na przekazywaniu umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie.


Ogólne cele kształcenia:

-       przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności  i skuteczności,

-       przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli specjalistów w zakresie logistyki przedsiębiorstw poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w szeroko rozumianym łańcuchu logistycznym

-       kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,

Po studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

–          specjalista z zakresu logistyki,

–          konsultant/doradca dla instytucji gospodarczych i społecznych,

–          menedżer/kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania,

–          specjalista w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu logistyki a w tym szczególnie na stanowiskach (w zależności od studiowanej specjalności):

  • specjalistów w komórkach ds. transportu, magazynowania, obsługi klienta, rozwoju, strategii,
  • wymagających łączenia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie logistyki z wiedzą i umiejętnościami z nauk zarządzania oraz pokrewnych,
  • związanych z zarządzaniem logistycznym w podmiotach gospodarczych.


Jednostka organizacyjna prowadząca studia: Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
Koordynator studiów: dr inż. Mariusz Sobka, m.sobka@pollub.pl, tel. 81 538 43 61,
Zastępca koordynatora: mgr Renata Skrzypa, renata.skrzypa@pollub.pl, tel. 81 538 44 74.

Studia trwają 2 semestry

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego. Wymagane dokumenty:

–          podanie

–          odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera)

–          potwierdzenie wpłaty czesnego w wysokości 4000 PLN na konto Politechniki Lubelskiej (lub pierwszej raty za pierwszy semestr studiów w wysokości 2000 PLN) na konto Politechniki Lubelskiej: 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364.

–          wypełniony kwestionariusz osobowy

–          2 fotografie


Należy również podać numer konta lub adres na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione. 

Ankieta osobowa - pobierz
Program ramowy - pobierz

Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 120. Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres: 

Politechnika Lubelska 
Katedra Zarządzania, Zakład Systemów Informatycznych 
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 120 
20-618 Lublin 
tel. 81 538 44 74