Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych
- decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19 września 2017 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia (II tura rektutacji) na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - pobierz                             

Lista rezerwowa na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - pobierz


Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich)
na kierunku Zarządzanie - pobierz


 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych
- decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19 września 2017 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich)
na kierunku Zarządzanie - pobierzWydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina, że osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018 w terminie:
20-21 września 2017 r. w godz. 9-14

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki - dotyczy kandydatów na studia na kierunku ZiIP,
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł lub w przypadku absolwentów PL - 4 zł tytułem: indeks
 

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest
jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 202
telefon: 081 538 44 67