Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Wyniki rekrutacji kandydatów -
- decyzja WKR z dnia 20 września 2019 r.

 

Listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz


Listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz


Listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie:
  - studia stacjonarne      - pobierz
  - studia niestacjonarne  - pobierz

 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361