Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w II turze rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne I stopnia
decyzja WKR z dnia 19 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - pobierz

 

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia -
decyzja WKR z dnia 17 lipca 2017 r.

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania z dnia 17 lipca 2017 r. na studia stacjonarne I stopnia przyjęto
254 osób. Poniżej listy osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.

Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość (lista podstawowa) - POBIERZ
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów z listy rezerwowej - POBIERZ


Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (lista podstawowa) - POBIERZ
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów z listy rezerwowej - POBIERZ


Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie (lista podstawowa) - POBIERZ
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów z listy rezerwowej - POBIERZ


Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - POBIERZ
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów z listy rezerwowej - POBIERZ


Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich)
na kierunku Zarządzanie - POBIERZ
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) zostaje przedłużona. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany
po 21 lipca.

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w rekrutacji kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia -
decyzja WKR z dnia 17 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - POBIERZ

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - POBIERZ

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie - POBIERZ

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - POBIERZ

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie - POBIERZ
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) zostaje przedłużona. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany
po 21 lipca.

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 202
telefon: 081 538 44 67