Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

Wyniki rekrutacji kandydatów -
- decyzja WKR z dnia 17 września 2018 r.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów nietacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość - pobierz
      - Zarządzanie - pobierz

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów I-go stopnia
mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018
w terminie: 18-21 września 2018 r. w godz. 9-14

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- Klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów (podpisana przez kandydata),
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie:
      - studia stacjonarne      - pobierz
      - studia niestacjonarne - pobierz
 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów II-go stopnia
mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018
w terminie: 18-21 września 2018 r. w godz. 9-14

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- Klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów (podpisana przez kandydata),
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361