Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zarządzanie

O kierunku

Zarządzanie to kierunek, na którego celem jest wyzwalanie w studentach drzemiących pokładów przedsiębiorczości. Absolwent uzbrojony w praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i logistyki sam może zdecydować czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych, czy też zarejestrować swoją własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele.

Studia pokazują czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzają doświadczeni praktycy i naukowcy dla których świat biznesu nie ma tajemnic.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest dostarczenie studentom całościowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk zarządzania i ekonomii. Cechą charakterystyczną kwalifikacji absolwenta jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. finansów i informatyki), pozwalających na skuteczne zarządzanie małymi zespołami ludzkimi a także prowadzenie w zgodzie z polskim prawem własnej działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia (licencjat) na kierunku Zarządzanie przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach. Dzięki uzyskanej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, rynku, marketingu, socjologii i etyki, absolwent potrafi analizować zjawiska zachodzące w organizacjach.

Absolwent dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu zagadnień ekonomiczno-finansowych, potrafi przygotowywać wieloaspektowe projekty i analizy przedsięwzięć technicznych, technologicznych, marketingowych, finansowych i organizacyjnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, a także menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania. Może pracować jako specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia przygotowują ponadto do  uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 6 semestrów (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie: http://wz.pollub.pl/pl/studenci/programy-studiow) i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Po złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.


Informacje o procedurze rekrutacji: [tutaj]
Elektroniczna rejestracja kandydatów: [tutaj]