Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Prace dyplomowe

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w Wydziale Zarządzania w okresie obowiązywania procedur zdalnego kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Harmonogram wyboru promotora przez studentów - pobierz

Szanowni Studenci,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wprowadzony zostaje następujący obieg dla Karty Pracy Dyplomowej:
1. Student drogą elektroniczną wysyła uzupełnioną Kartę Pracy Dyplomowej do promotora.
2. Promotor drukuje, podpisuje dokument i przedkłada do podpisu Kierownikowi Katedry.
3. Sekretariat Katedry przekazują podpisane dokumenty do właściwego Dziekanatu.
4. Pracownik Dziekanatu wprowadza dane do systemu Dziekanat.

Wzór Karty pracy dyplomowej - pobierz - doc        pdf
 

Szanowni Studenci,
Informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniowała  tematy prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Marketing i Komunikacja Rynkowa oraz Zarządzanie.

Propozycje tematów prac dyplomowych:
- dla kierunku Finanse i Rachunkowość                    - [pobierz]                     
- dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa    - [pobierz]
- dla kierunku Zarządzanie:
                          studia I stopnia (licencjat)                    - [pobierz]
                          studia II stopnia (magisterskie)              - [pobierz]

 

Obszary dyplomowania na kierunku Inżynieria Logistyki - pobierz

 

 

System antyplagiatowy - Zarządzenie Nr R-61/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego - pobierz 
ZAŁĄCZNIKI - pobierz

 

Inne dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o indywidualny temat pracy dyplomowej - pobierz
Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy - pobierz     pdf
Wzór podania o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz     pdf
Formalne i edytorskie wymagania do przygotowania pracy dyplomowej - pdf
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  - doc     pdf

Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - pobierz
Wzór druku oceny pracy dyplomowej   - pobierz
Wzór druku recencji pracy dyplomowej - pobierz


Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - pobierz
Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - pobierz

Karta obiegowa:
Procedura uzyskania elektronicznej karty obiegowej została opisana w Zarządzeniu Nr R-10/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia2021r. w sprawie Zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych - pobierz

 

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pobierz