Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Prace dyplomowe

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej -

Harmonogram wyboru promotora przez studentów - pobierz

 

Szanowni Studenci,
Informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 29 listopada pozytywnie zaopiniowała listę tematów prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie.
W związku z powyższym, Studenci ostatniego roku studiów powinni podjąć rozmowy z potencjalnymi promotorami i wypełnić Kartę Pracy Dyplomowej.
Dokument podpisany przez promotora należy złożyć w Sekretariacie właściwej Katedry w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 8 stycznia 2018 r.

Uwaga: Złożenie Karty Pracy Dyplomowej jest warunkiem uzyskania w Dziekanacie - Karty Okresowych Osiągnieć Studenta, niezbędnej do rozliczenia bieżącego semestru nauki.

Poniżej propozycje tematów prac dyplomowych:
- dla kierunku Finanse i Rachunkowość - [pobierz]
- dla kierunku Zarządzanie - [pobierz]

 

System antyplagiatowy - Zarządzenie Nr R-6/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego - [pobierz]  
ZAŁĄCZNIKI - [pobierz]

 

Inne dokumenty do pobrania:

Wzór karty pracy dyplomowej - pobierz
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej lub magisterskiej - pobierz   pdf
Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (ZiIP) - pobierz   pdf
Wzór druku oceny pracy - pobierz
Wzór druku recencji pracy - pobierz


Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - [pobierz]
Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - [pobierz]
Karta obiegowa - pobierz
 

 

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Zarządzanie - (pobierz)

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie - (pobierz)

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (pobierz)