Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Prace dyplomowe

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej - pobierz

Harmonogram wyboru promotora przez studentów - pobierz

 

Szanowni Studenci,
Informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 19 grudnia pozytywnie zaopiniowała listę tematów prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Marketing i Komunikacja Rynkowa, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
W związku z powyższym, Studenci ostatniego roku studiów powinni podjąć rozmowy z potencjalnymi promotorami i wypełnić Kartę Pracy Dyplomowej.
Dokument podpisany przez promotora należy złożyć w Sekretariacie właściwej Katedry w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 16 stycznia 2019 r.

Uwaga: Złożenie Karty Pracy Dyplomowej jest warunkiem uzyskania w Dziekanacie - Karty Okresowych Osiągnieć Studenta, niezbędnej do rozliczenia bieżącego semestru nauki.

Poniżej propozycje tematów prac dyplomowych:
- dla kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz
- dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz
- dla kierunku Zarządzanie:       studia I stopnia (licencjat) - pobierz
                                             studia II stopnia (magisterskie) - pobierz
- dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pobierz

 

System antyplagiatowy - Zarządzenie Nr R-6/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego - pobierz 
ZAŁĄCZNIKI - pobierz

 

Inne dokumenty do pobrania:

Wzór karty pracy dyplomowej - pobierz
Wzór podania o indywidualny temat pracy dyplomowej - pobierz  pdf
Wzór podania o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz  pdf
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej lub magisterskiej - pobierz   pdf
Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (ZiIP) - pobierz   pdf

Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - pobierz
Wzór druku oceny pracy dyplomowej   - pobierz
Wzór druku recencji pracy dyplomowej - pobierz


Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - pobierz
Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - pobierz
Karta obiegowa - pobierz
 

 

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pobierz