Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Praktyki studenckie

Opiekunowie praktyk studenckich (obowiązkowych), realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowości - dr Tomasz Żminda
 • Inżynieria logistyki - dr inż. Elżbieta Małyszek
 • Marketing i komunikacja rynkowa - dr hab. inż. Barbara Szymoniuk
 • Zarządzanie - po 2 semestrze - dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • Zarządzanie - po 4 semestrze - dr Jacek Witkowski
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - po 2 semestrze - dr inż. Mirosław Szala
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - po 4 semestrze - mgr inż. Wojciech Kondratowicz-Kucewicz

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie Nr R-42/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej - pobierz
   
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy o organizację studenckiej praktyki - pobierz
 • Załącznik nr 2 - wzór skierowania na praktykę - pobierz
 • Załącznik nr 3 - wzór deklaracji studenta - pobierz
 • Załącznik nr 4 - wzór zaświadczenia o ubezpieczeniu - pobierz
 • Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania z praktyki studenckiej - pobierz 

 

W roku akademickim 2017/2018 praktyka studencka może być zaliczona na podstawie odbytego stażu w ramach projektu „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01 (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).


Uchwała Rady Wydziału Zarządzania Nr 3/12/2107 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad zaliczania praktyk studenckich studentom Wydziału Zarządzania na podstawie staży zrealizowanych w ramach projektu „Studiujesz i praktykujesz z Politechniką Lubelską” - pobierz