Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Praktyki studenckie

Opiekunowie praktyk studenckich (obowiązkowych), realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowości:
  studia stacjonarne I rok  - mgr Adrian Majek
  studia stacjonarne II rok - dr inż. Jakub Bis
  studia niestacjonarne I i II rok - mgr Anna Surma-Syta

   
 • Inżynieria logistyki:
  studia stacjonarne i niestacjonarne I rok  - dr inż. Kazimierz Szatkowski
  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok - dr inż. Elżbieta Małyszek

   
 • Marketing i komunikacja rynkowa:
  studia stacjonarne i niestacjonarne I rok  - mgr Agnieszka Sulimierska
  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok - dr hab. inż., prof. uczelni Barbara Szymoniuk

   
 • Zarządzanie:
  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok - dr Jacek Witkowski

   
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji:
  studia stacjonarne I rok - dr inż. Mirosław Szala
  studia stacjonarne II rok - mgr inż. Wojciech Kondratowicz-Kucewicz

 

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie Nr R-42/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej - pobierz
   
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy o organizację studenckiej praktyki - pobierz
 • Załącznik nr 2 - wzór skierowania na praktykę - pobierz
 • Załącznik nr 3 - wzór deklaracji studenta - pobierz
 • Załącznik nr 4 - wzór zaświadczenia o ubezpieczeniu - pobierz
 • Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania z praktyki studenckiej - pobierz 

 

Zarządzanie Nr 03/06/2020 Dziekana Wydziału Zarzadzania Politechniki Lubelskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie terminów realizacji praktyk studentów Wydziału Zarządzania - pobierz

 

W roku akademickim 2019/2020 praktyka studencka może być zaliczona na podstawie odbytego stażu w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18.

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania Nr 5/06/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zaliczania praktyk studenckich studentom Wydziału Zarządzania na podstawie staży zrealizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga” - pobierz