Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Programy studiów

DOKUMENTACJA STUDIÓW, na których rozpoczęto kształcenie w roku akademickim 2020/2021:

kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa:
Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie ustalenia programów studiów obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku marketing i komunikacja rynkowa prowadzonych na Wydziale Zarządzania - [pobierz]

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

 

DOKUMENTACJA STUDIÓW, na których rozpoczęto kształcenie w roku akademickim 2019/2020:

kierunek Finanse i Rachunkowość:
Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na Wydziale Zarządzania - [pobierz]

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Inżynieria Logistyki:
Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych na Wydziale Zarządzania - [pobierz]

 • Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa:
Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku marketing i komunikacja rynkowa prowadzonych na Wydziale Zarządzania - [pobierz]

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

  Treści przedmiotów -  zmodernizowane w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga, numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z060/18, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  zadanie 2: Dostosowanie programu studiów na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (MIKR) do wymagań regionalnego rynku pracy - [pobierz]

 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Zarządzanie:
Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku zarządzanie prowadzonych na Wydziale Zarządzania - [pobierz]

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)  
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
  ogólna charakterystyka studiów - [pobierz]       plan studiów - [pobierz]        treści przedmiotów - [pobierz]

 

DOKUMENTACJA STUDIÓW, na których rozpoczęto kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020:

kierunek Zarządzanie: 

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Finanse i Rachunkowość

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - program obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]

kierunek Inżynieria Logistyki

 • Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]
 • Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - program obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019:
  efekty kształcenia - [pobierz]              plan studiów - [pobierz]               treści przedmiotów - [pobierz]