Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Projekt "Studiujesz i praktykujesz z Politechniką Lubelską"

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia na Politechnice Lubelskiej (PL) na kierunkach II stopnia:  Inżynieria Biomedyczna  (IB), Mechatronika (Mech.), Elektrotechnika (EL), Matematyka (M), Edukacja  Techniczno- Informatyczna (ETI), Zarządzanie (Z) oraz na kierunkach I stopnia: Finanse i Rachunkowość (FiR), Marketing  i Komunikacja Rynkowa (MiKR), Zarządzanie (Z), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiP), Inżynieria Bezpieczeństwa (Inż. Bezp.) przez rozszerzenie oferty edukacyjnej PL o 360h i 120h staże kraj. skierowane do studentów 4 ostatnich semestrów studiów, jako odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt trwa do września 2019 r.

Informacje o przeprowadzonych naborach: