Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rozkłady zajęć

Rozklady zajęć w semestrze  LETNIM
w roku akademickim 2018/2019

Od dnia 1 października 2018 r. obowiązuje Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 19/2018/III  Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. - [pobierz]

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 - [pobierz]
Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz] [pobierz]

Terminy sobotnich dyżurów w Dziekanacie - semestr LETNI 2018/2019 - [pobierz]


Terminy zjazdów w semestrze letnim 2018/2019 - [pobierz]

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)   - [pobierz]
II rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)  - [pobierz]
III rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat) - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Inżynieria Logistyki

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)      - [pobierz]

 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)   - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]

2 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]
4 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]

2 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]
4 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne:
I rok   - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
II rok  - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
II rok  - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]