Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rozkłady zajęć

Rozklady zajęć w semestrze  ZIMOWYM
w roku akademickim 2018/201

Od dnia 1 października 2018 r. będzie obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 19/2018/III  Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. - [pobierz]

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 - [pobierz]
Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz] [pobierz]

Terminy sobotnich dyżurów w Dziekanacie - semestr ZIMOWY 2018/2019 - [pobierz]

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2018/2019 - [pobierz]

 

Szanowni Państwo,
w terminie: od dnia 8 grudnia do dnia 21 grudni 2018 r. remontowana będzie sala Ox16. 
W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej, zmienionymi rozkładami zajęć.

FiRd I rok   - pobierz
FiRd II rok   - pobierz

FiRd III rok  - pobierz

MiKRd I rok    - pobierz
MiKRd II rok   - pobierz

MiKRd III rok  - pobierz

Z(lic)d I rok    - pobierz
Z(lic)d II rok   - pobierz

Z(lic)d III rok  - pobierz

ZMPd 1 semestr     - pobierz
ZMPd 3 semestr     - pobierz


ZiIPd III rok  - pobierz

Od stycznia 2019 r. wracamy do poprzednich rozkładów zajęć.

 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)   - [pobierz]
II rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)  - [pobierz]
III rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat) - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Inżynieria Logistyki

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)      - [pobierz]

 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)   - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]

1 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]
3 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]
4 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]

1 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]
3 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]
 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne:
I rok   - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
II rok  - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
IV rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
II rok  - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
IV rok - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]