Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rozkłady zajęć

Rozklady zajęć w semestrze  LETNIM
w roku akademickim 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 - [pobierz]
Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]

Terminy dyżurów w dziekanacie - semestr letnim 2016/2017 - [pobierz] 

Rozkłady zajęć dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok - niestacjonarne I stopnia (licencjat)  - [pobierz]

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie

Studia stacjonarne:
I rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)      - [pobierz]
II rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)     - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (licencjat)    - [pobierz]

1 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]
2 i 3 semestr  - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]
4 semestr       - stacjonarne II stopnia      - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
2 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]
4 semestr - niestacjonarne II stopnia   - [pobierz]

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne:
I rok   - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
II rok  - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]

3 semestr - stacjonarne II stopnia (magisterskie inżynierskie) - [pobierz]

Studia niestacjonarne:
I rok   - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz
II rok  - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]
III rok - niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)  - [pobierz]