Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wzory podań

Wzór podania o wyrażanie zgodny na przystąpienie do egzaminu komisyjnego - [pobierz]

Wzór podania o wyrażanie zgody na powtarzanie roku lub semestru - [pobierz]

Wzór podania o zmianę lub przywrócenie terminu egzaminu - [pobierz]

Wzór podania o warunkową rejestrację na kolejnym semestrze studiów - [pobierz]

Wzór podania o indywidualną organizację studiów - [pobierz]Wzór podania o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)
- [pobierz]
Uwaga! Do podania należy dołączyć pracę dyplomową (w aktualnym stopniu zaawansowania) w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na nośniuku CD/DVD.Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w języku angielskim - [pobierz]

Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - [pobierz]