Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zaliczenie semestru

Zasady uzyskiwania wpisów na kolejny semestr

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie dopuszczalnych deficytów punktów ECTS przy rejestracji studentów na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Zarządzania PL - pobierz

Egzamin komisyjny

Wpis na następny semestr studiów

Przedłużenie okresu zbierania zaliczeń lub sesji egzaminacyjnej z powodu długoterminowej usprawiedliwionej nieobecności w okresie przedsesyjnym i/lub sesji egzaminacyjnej

Zaliczenie komisyjne

Warunkowy wpis na semestr następny

Powtarzanie semestru

Urlop wyrównawczy

Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Długoterminowy urlop od zajęć

Uwaga

Wszystkie podania należy składać do Dziekanatu Wydziału Zarządzania PL wraz z dołączonym uzupełnionym indeksem i kartami egzaminacyjnymi.

Odwołania od decyzji Prodziekana ds. Studenckich należy kierować do Prorektora ds. Studenckich PL. Podanie składane jest do Dziekanatu Wydziału Zarządzania, a następnie po wydaniu opinii przez Prodziekana, przekazywane do Prorektora.

Kwoty opłat podane w kolejnych procedurach wynikają z Zarządzenia Rektora Politechniki Lubelskiej i mogą ulegać zmianie.

Procedury opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Politechniki Lubelskiej.

 

Regulamin studiów w Politechnice Lubelskiej - więcej

Regulamin pomocy materialnej - pobierz

Wysokość opłat za usługi edukacyjne - pobierz