Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wpis na następny semestr

Warunki do spełnienia

1. Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, przypisanej do danego semestru w programie studiów lub wszystkich zaliczeń i egzaminów wynikających z programu studiów.

2. Złożenie indeksu do Dziekanatu po uzyskaniu wszystkich wpisów w indeksie i karcie wyników.

Termin

Złożenie indeksu – po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej lub wrześniowej sesji poprawkowej - maksymalnie do 30 września.