Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga. Płatne staże dla studentów Wydziału Zarządzania

 

PROJEKT: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania - rekrutacja przedłużona do 13 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 26 lutego – 13 marca 2020 roku prowadzony będzie nabór w nowym projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania, skierowany do studentów następujących kierunków:

 • Finanse i Rachunkowość - I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Inżynieria Logistyki - I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa - I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Zarządzanie - I stopień kształcenia nabór 2018/2019

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

 • kwestionariusz – formularz danych osobowych (do pobrania w Biurze Projektu WZ – Ox. 26);
 • CV;
 • list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;
 • średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);
 • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

Miejsce składania dokumentów:

Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL - mgr Aneta Jałowiec  - a.jalowiec@pollub.pl

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26 w dniach:

 • poniedziałek, piątek w godzinach 08.00-10.00,
 • wtorek, czwartek w godzinach13.00-14.30.

Więcej informacji na temat projektu:
http://zprpl.pollub.pl

Biuro Projektu WZ:

mgr Aneta Jałowiec - Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL
ul. Nadbystrzycka 38, pokój Ox. 26
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 44 63
email: a.jalowiec@pollub.pl