Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Historia

W działalności Wydziału można wyodrębnić następujące okresy związane z rozwojem jego kadry naukowej i dydaktycznej, restrukturyzacją uczelni oraz potrzebami gospodarczymi regionu i rynku pracy:

  • Powstanie oraz funkcjonowanie Instytutu Organizacji i Zarządzania w latach 1973-1984.
  • Połączenie możliwości naukowych i personelu Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Wydział Mechaniczny i Organizacji oraz jego działalność w latach 1984-1988.
  • Powołanie Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w 1988 r. Instytut Organizacji i Zarządzania był placówką naukowo-dydaktyczną, kształcącą specjalistów w zakresie dziedziny organizacja i zarządzanie przemysłem. Prowadzone w instytucie prace naukowe oraz projektowo-wdrożeniowe były ukierunkowane na potrzeby organizacji gospodarczych reprezentujących sektory i branże regionu. Realizowano je w zakresie: zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacji procesów produkcyjnych, organizacji pracy, ekonomiki przedsiębiorstwa oraz systemów informacyjnych zarządzania.
  • Wydzielenie z wydziału Katedry Podstaw Techniki, Katedry Matematyki, Katedry Metod i Technik Nauczania oraz Instytutu Fizyki w celu utworzenia od 1 stycznia 2008 nowego Wydziału Podstaw Techniki. Wydział zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej zmienił nazwę na Wydział Zarządzania.

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki powstał w 1988 r. w celu kształcenia potrzebnych w regionie specjalistów na dwu kierunkach studiów: organizacja i zarządzanie w przemyśle oraz wychowanie techniczne. Jego kadrę wyłoniono z Wydziału Mechanicznego i Organizacji oraz wzmocniono ją pracownikami Wydziału Pedagogiki UMCS. W okresie przemian rynkowych w naszym kraju w miejsce kierunku organizacji i zarządzania został powołany w 1989 r. kierunek pod nazwą zarządzanie i marketing. Kształcą się na nim specjaliści w tym zakresie, którzy posiadają również wiedzę inżynierską i ekonomiczną oraz są w stanie sprostać wyzwaniom rynku Unii Europejskiej.

Od początku istnienia wydziału jego pracownicy współpracowali z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi Lubelszczyzny, wspólnie rozwiązując z praktykami życia gospodarczego regionu problemy badawczo-rozwojowe w zakresie ekonomii, zarządzania oraz informatyki. Kadra wydziału aktywnie uczestniczyła w procesie szkolenia i edukacji pracowników przedsiębiorstw i instytucji województwa lubelskiego, w zakresie aktualnych problemów w dziedzinie zarządzania.