Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rada Dyscypliny Naukowej (nauki o zarządzaniu i jakości)

Przewodniczący:
 1. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni
  pokój OX 113, tel. (81) 538 45 20
  e-mail: l.skowron@pollub.pl

Członkowie:

 1. dr Anna Arent, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. uczelni
 3. dr hab. Barbara Mazur, prof. uczelni
 4. dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. Maciej Mindur
 6. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
 8. dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. uczelni
 9. dr hab. inż. Jolanta Słoniec
 10. dr hab. inż. Barbara Szymoniuk
 11. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni