Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rada Wydziału

Władze dziekańskie:
 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, Dziekan Wydziału
 2. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni, Prodziekan ds. rozwoju
 3. dr Magdalena Maciaszczyk, Prodziekan ds. studenckich 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej:

 1. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni 

Kierownicy katedr:

 1. prof. dr hab. Ewa Bojar
 2. dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
 4. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni
 5. dr Bartosz Przysucha
 6. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni

Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni:

 1. dr hab. Barbara Mazur, prof. uczelni 

Przedstawiciele adiunktów:

 1. dr inż. Jakub Bis
 2. dr inż. Monika Kulisz
 3. dr inż. Joanna Wyrwisz

Przedstawiciel asystentów:

 1. mgr Anna Surma-Syta

Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. mgr inż. Piotr Ziń

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr inż. Mariusz Łukasik

Przedstawiciele studentów:

 1. Patryk Czopek
 2. Karolina Kujda
 3. Weronika Olejnik
 4. Paweł Stadnicki

Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbywają się w sali nr 100, budynek "O".