Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rada Wydziału

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, Dziekan Wydziału
 2. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL, Prodziekan ds. nauki
 3. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL, Prodziekan ds. rozwoju
 4. dr Magdalena Maciaszczyk, Prodziekan ds. studenckich 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego:

 1. prof. dr hab. Ewa Bojar
 2. dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. PL
 3. dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PL
 4. dr hab. Wiesław Janik, prof. PL
 5. dr hab. Barbara Mazur, prof. PL
 6. prof. dr hab. Maciej Mindur
 7. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
 8. prof. dr hab. Ruslan Motoryn
 9. dr hab. inż. Bogdan Wit

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Edward Kozłowski
 2. dr inż. Robert Maik
 3. dr Bartosz Przysucha 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr inż. Mariusz Łukasik
 2. mgr inż. Beata Sobka

Przedstawiciele studentów:

 1. Anna Chmura
 2. Dominika Dębicka 
 3. Daniel Iwanowski 
 4. Paweł Stadnicki
 5. Kacper Ziatkowski 

Plan posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 - sala nr. 100, budynek "O":

 • 20.09.2017 r.
 • 18.10.2017 r.
 • 29.11.2017 r. (posiedzenie przeniesione z dnia 22.11.2017 r.)
 • 20.12.2017 r.
 • 24.01.2018 r.
 • 21.03.2018 r.
 • 25.04.2018 r.
 • 23.05.2018 r.
 • 20.06.2018 r.