Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rady oraz Komisje na Wydziale

Rady oraz Komisje na Wydziale Zarządzania w kadencji 2020-2024:


Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr Magdalena Czerwińska
 2. dr Magdalena Miszczuk
 3. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
 4. dr inż. Tomasz Żminda

Rada Programowa kierunku Inżynieria Logistyki:

Przewodniczący:

 1. dr hab. inż. Jolanta Słoniec, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr Tomasz Cieplak
 2. dr inż. Monika Kulisz
 3. dr Bartosz Przysucha
 4. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni 

Rada Programowa kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr inż. Agnieszka Bojanowska
 2. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, prof. uczelni
 4. dr inż. Joanna Wyrwisz

Rada Programowa kierunku Zarządzanie:

Przewodniczący:

dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni 

Członkowie:

 1. dr inż. Jacek Dziwulski
 2. dr inż. Jan Laskowski
 3. dr inż. Mariusz Sobka
 4. dr inż. Anna Żelazna
 5. mgr Anna Surma-Syta
 6. mgr inż. Jacek Tomaszewski

Komisja ds. Finansów:

Przewodniczący:

dr hab. Artur Paździor, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. uczelni
 2. dr Magdalena Miszczuk
 3. dr inż. Mariusz Sobka
 4. mgr inż. Mariusz Łukasik

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:

dr Anna Walczyna – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie:

 1. dr inż. Jakub Bis
 2. dr inż. Katarzyna Czop
 3. dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. uczelni
 4. dr Agnieszka Surowiec
 5. mgr inż. Jacek Tomaszewski
 6. mgr inż. Piotr Ziń
 7. dr inż. Tomasz Żminda

Przedstawiciel Studentów:

Dawid Kozak


Komisja ds. Komercjalizacji

Przewodniczący: 

dr hab. inż Magdalena Rzemienak, prof. uczelni

Członkowie

 1. dr hab inż Łukasz Skowron, prof. uczelni
 2. dr inż. Grzegorz Kłosowski

Komisja ds.Kształcenia:

Przewodniczący:

dr inż. Jacek Dziwulski

Członkowie:

 1. dr inż. Monika Kulisz
 2. dr inż. Mariusz Sobka
 3. dr inż. Małgorzata Sosińska -Wit
 4. dr inż. Joanna Wyrwisz
 5. dr inż. Anna Żelazna

Przedstawiciel Studentów:

Karolina Kujda


Wydziałowa Komisja Oceniająca:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr Magdalena Czerwińska
 2. dr inż. Jacek Dziwulski
 3. dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni
 5. dr Bartosz Przysucha
 6. dr hab. inż. Jolanta Słoniec, prof. uczelni 
 7. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
 8. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni