Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rady oraz Komisje na Wydziale

Regulamin rad programowych na Wydziale Zarządzania

Rady oraz Komisje na Wydziale Zarządzania w kadencji 2016-2020:

Rada Programowa kierunku Zarządzanie:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bojar
 3. dr inż. Marta Cholewa-Wiktor
 4. dr Elena Mieszajkina
 5. dr inż. Leszek Panasiewicz
 6. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. PL

Rada Programowa kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 1. dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. PL - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż Jerzy Lipski
 3. dr inż. Jacek Dziwulski
 4. dr inż. Grzegorz Kłosowski
 5. dr inż. Kazimierz Szatkowski

Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość:

 1. dr hab. inż Artur Paździor, prof. PL- Przewodniczący
 2. dr hab. Wiesław Janik, prof. PL
 3. dr Magdalena Miszczuk
 4. dr inż . Małgorzata Sosińska-Wit
 5. dr inż. Tomasz Żminda

Rada Programowa kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa:

 1. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 3. dr inż. Marcin Gąsior
 4. dr inż. Barbara Szymoniuk
 5. dr inż. Joanna Wyrwisz

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry:

 1. dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. PL -  Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bojar
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
 4. dr hab. inż. Artur Paździor, prpf. PL
 5. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
 6. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr Anna Walczyna - Przewodniczący
 2. dr inż. Jakub Bis
 3. dr inż. Katarzyna Czop
 4. dr inż. Marcin Gąsior
 5. dr inż. Marta Juszczyk
 6. dr Agnieszka Surowiec
 7. dr inż. Tomasz Żminda
 8. mgr inż. Jacek Tomaszewski
 9. Piotr Antoniak

Komisja ds. Nauki:

 1. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bojar
 3. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
 4. dr inż. Grzegorz Kłosowski
 5. dr inż. Korneliusz Pylak
 6. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. PL

Komisja ds. Finansów:

 1. dr hab. Wiesław Janik, prof. PL
 2. dr inż. Piotr Blicharz
 3. dr Magdalena Miszczuk
 4. dr inż. Mariusz Sobka
 5. mgr inż. Mariusz Łukasik

Komisja ds. Komercjalizacji:

 1. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL
 2. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
 3. dr inż. Grzegorz Kłosowski
 4. dr inż. Korneliusz Pylak
 5. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. PL

Komisja ds. opracowania wniosku o utworzenie II-go stopnia studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość:

 1. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL - Przewodniczący
 2. dr hab. Wiesław Janik, prof. PL
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
 4. dr Magdalena Czerwińska
 5. dr Bartosz Przysucha
 6. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
 7. dr Anna Walczyna
 8. dr inż. Tomasz Żminda
 9. mgr Karolina Białek
 10. mgr Dawid Lahutta
 11. mgr inż. Jacek Tomaszewski
 12. dr inż. Robert Maik - gość