Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Struktura Wydziału

Struktura zatrudnienia

Na Wydziale jest obecnie zatrudnionych 92 pracowników, w tym:

  • 14 profesorów,
  • 41 adiunktów,
  • 4 asystentów,
  • 5 wykładowców,
  • 28 pracowników administracji.

Telefony i adres e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

W obrębie Wydziału funkcjonuje:

oraz Katedry: