Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Struktura Wydziału

Struktura zatrudnienia

Na Wydziale jest obecnie zatrudnionych 100 pracowników, w tym:

  • 13 profesorów,
  • 40 adiunktów,
  • 5 asystentów,
  • 11 wykładowców,
  • 31 pracowników administracji.

Telefony i adres e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

W obrębie Wydziału funkcjonuje:

oraz Katedry: